HPM Maths Page

Maths / Wiskunde

Maths help is here!

Will it help you to view
hundreds of Maths videos
at your own pace?

Wiskunde hulp is hier!

Sal dit jou help om
honderde Wiskunde videos
in jou eie tyd te kan kyk?

Introductory video

How to sign up for Maths


ENGLISH DEMO VIDEO
Revise the laws of exponents and see the Third Law in action
ENGLISH DEMO VIDEO
Apply the Theorem of Pythagoras to determine the length of one of the short sides of a rectangular triangle.
AFRIKAANSE DEMO VIDEO
Gebruik negatiewe getalle saam met eksponente en die Volgorde van Bewerkings.
AFRIKAANSE DEMO VIDEO
Beantwoord 'n Meetkunde vraag deur die stellings van driehoeke en ewewydige lyne te gebruik.